Hakkımızda


Marmara Adası Saraylar ve Badalan limanlarında kılavuzluk ve römorkaj hizmetleri, Truva Denizcilik tarafından, can, mal ve deniz çevresi emniyetinin sağlanması konusunda azami gayret gösterilerek Ulaştırma ve Altyapılar Bakanlığının verdiği yetki kapsamında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Marmara Adalar Belediyesi ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülmektedir. 

Limanlar Yönetmeliği gereği, 500 Groston’dan (GT) büyük yabancı bayraklı gemiler ile 1000 GT üzeri Türk Bayraklı gemiler için kılavuzluk ve 2.000 GT üzerindeki gemiler için römorkör hizmetleri zorunlu olup teşkilatımızda bu hizmetler 7 gün 24 saat süre ile sağlanmaktadır.

Teşkilatımız kılavuzluk, römorkaj, palamar botu ve gemi palamar halatları için bağlama ve çözme hizmetleri vermektedir. Hizmet detayları ve tarifesi için lütfen acentenizle temasa geçiniz.